foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Błogosławieństwo

Licznik Odwiedzin

349479
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
301
1007
1308
343157
2409
10881
349479

Your IP: 18.232.56.9
2022-12-05 11:47

III Szydłowiecki Rajd Rowerowy dla Niepodległej - w przygotowaniu 

Zapraszamy
sympatyków i miłośników turystyki rowerowej na rajd:

 III Szydłowiecki Rajd Rowerowy dla Niepodległej  

Start Honorowy planowany jest w dnu 3 października 2020r. o godzinie 9.00 Rynek Wielki

 Ze względu na zainteresowanie Państwa kolejnym Rajdem Dla Niepodległej organizowanym w Szydłowcu, postanowiliśmy podjąć organizację Rajdu w dniu 3 października 2020 roku. Oczywiście ze względów na panującą pandemię COVID-19 i wynikające z przepisów GIS zalecenia przyjmujemy nieco inny format organizacyjny.
Proponujemy zatem formułę: zapisów wcześniejszych oraz format „kto przyjedzie ten jedzie”. Uczestnik na starcie otrzyma mapkę trasy z dystansem 60 km oraz dystansem 100 km w zależności od złożonych wcześniej zapisów. (UWAGA – nie potwierdzamy punktów objazdu trasy). Start na Rynku Wielkim w Szydłowcu o godzinie 9.00 w pierwszej kolejności dystans 60 km, następnie dystans 100 km. Zakończenie Rajdu Rowerowego na dziedzińcu Szydłowieckiego Zamku.
Każdy z uczestników zobowiązany będzie podpisać stosowne oświadczenie i dokonać wpłaty 10 zł. Po ukończeniu Rajdu, uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal oraz dyplom ukończenia Rajdu.
Na Zamku Szydłowieckim, będzie czynna restauracja – kawiarnia do dyspozycji wszystkich uczestników.

Będzie można również skorzystać z cateringu firmy "Kufelek" D.W.Pietrasowie, po zamówieniu dostawa nastąpi na metę Rajdu.

 Planujemy dwie trasy rajdu:

60 km - dla Ciebie i rodziny
100 km - dla "profesjonalistów" i wytrwałych.

Uczestnicy mają do pokonania trasę 60 km lub 100 km po drogach ziemi szydłowieckiej.
Zakończenie rajdu planowane jest na Szydłowieckim Zamku.


 Zapraszamy miłośników turystyki rowerowej do uczestnictwa w tym niepowtarzalnym przedsięwzięciu.
Wszelkie dokładne informacje znajdują się w regulaminie

 


Regulamin III Szydłowieckiego Rajdu dla Niepodległej

 1. Cel imprezy:
  1. Propagowanie aktywnego sposobu wolnego czasu
  2. Popularyzacja turystyki rowerowej
  3. Poznanie walorów turystycznych regionu szydłowieckiego
  4. Sprawdzenie się w długodystansowej jeździe rowerem
 2. Organizatorzy:
  1. BIKE TEAM – Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe
  2. Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej
  3. Stowarzyszenie Aktywny Szydłowiec
 3. Patronat medialny:
  1. Radomska Grupa Medialna - Radio Rekord
  2. Rado Kielce
  3. Radio Plus
  4. Echo Dnia
  5. Portal Nasz Szydłowiec
 4. Partnerzy - Sponsorzy:
  1. Zamek w Szydłowcu – Restaurant & Cafe
  2. ASGRAF Przedsiębiorstwo poligraficzno - wydawnicze. Bąk A.B.
  3. ATOART - Agencja Eventowo - Reklamowa
  4. PZU Oddział w Szydłowcu
  5. PHU "Paulina"
  6. "Kufelek" D.W.Pietrasowie
 5. Termin i przebieg imprezy
       -  START 3 października 2020r. godzina 9.00 Rynek Wielki Szydłowiec po otrzymaniu kart startowych
      - META – Zamek Restaurant & Cafe ul. Zamkowa. Każdy uczestnik po osiągnięciu mety otrzymuje dyplom ukończenia, medal.
 6. Dystans i przebieg trasy rajdu:
       60 km - dla Ciebie i rodziny
       100 km - dla "profesjonalistów" i wytrwałych.

              Trasa rajdu znajduje się na dole strony

      Uczestnictwo

III Szydłowiecki Rajd Dla Niepodległej jest ogólnodostępną imprezą o charakterze rekreacyjno turystycznym a uczestnicy poprzez swój udział czczą 103 rocznicę odzyskania niepodległości naszej ojczyzny. Udział w niej wymaga dobrej zaprawy w turystyce rowerowej. Uczestnikiem rajdu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zaświadcza o swoim dobrym stanie zdrowia. Na dystansie 60 km (rodzinnym) mogą brać udział osoby niepełnoletnie wraz z rodzicem lub opiekunem. Każdy z uczestników pokonuje trasę indywidualnie na własną odpowiedzialność. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia wraz z wpłatą w kwocie 10 zł.

Jednocześnie rekomendujemy stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitaranego

Zalecenie GIS --> [ZOBACZ]


 Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 2 paździrnika  2020 roku w Biurze Rajdu, Rynek Wielki 18, Szydłowiec.

Bardzo serdecznie dziękujemy za bardzo duże zainteresowanie Naszym Rajdem Dla Niepodległej. Z uwagi na ograniczoną liczbę uczestników musimy zakończyć przyjmowanie zgłoszeń.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych rajdach rowerowych organizowanych przez Rowwerowy Szydłowiec


Dokonanie wpłaty jest równoznaczne z przyjęciem do grona uczestników. Wpisowe nie podlega zwrotowi, a jego wysokość pomniejszeniu, dlatego prosimy o przemyślane dokonywanie zgłoszeń i wpłat.

 1. Świadczenia:
  1. Wszystkim, którzy dokonają zgłoszenia wraz z wpłatą organizator zapewnia dyplom uczestnictwa, medal.
  2. Ubezpieczenie w trakcie trwania rajdu.
 2. Obowiązki uczestników:
  1. Posiadanie rowerów sprawnych technicznie (rowery szosowe, turystyczne)
  2. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przepisów przeciwpożarowych oraz ochrony przyrody
  3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za swój udział w rajdzie
  4. Stosowanie się do postanowień regulaminu, wskazań organizatorów oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 3. Postanowienia końcowe:
  1. Nie prowadzi się klasyfikacji a uzyskany czas ma znaczenie honorowe
  2. Nie przewiduje się specjalnych nagród dla najszybszych uczestników imprezy
  3. Trasa rajdu przebiega drogami asfaltowymi o zróżnicowanej nawierzchni. Należy zwrócić uwagę na występujące ubytki w asfalcie, niebezpieczne krawędzi jezdni i pobocza. Dodatkowym utrudnieniem są natężenie ruchu, remonty dróg czy poruszające się maszyny rolnicze.
  4. Organizatorzy nie zabezpieczają trasy rajdu służbami porządkowymi, a rajd odbywa się przy otwartym ruchu drogowym.
  5. Uczestnicy rajdu biorą w nim udział na własne ryzyko, a organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas rajdu.
  6. W razie wyjątkowo uciążliwych warunków atmosferycznych start może być opóźniony lub odwołany .
  7. W razie potrzeby uczestnicy rajdu zapewniają sobie transport we własnym zakresie (np. uszkodzenie roweru, bądź kolizji)
  8. Zaleca się posiadanie odpowiednich map trasy rajdu.
  9. Zgłoszeni po terminie ubezpieczają się we własnym zakresie.
  10. Interpretacja regulaminu należy do organizatorów i jest ostateczna.

 TRASA RAJDU

Zbiórka uczestników rajdu przed Ratuszem w Szydłowcu, Rynek Wielki, dnia 3 paździenrika już od godziny 8.00 - wydawanie kart startowych dla uczestników Rajdu.

Start Honorowy planowany jest w dnu 3 października 2020r. o godzinie 9.00 Rynek Wielki

Trasa Rajdu:

60 km -  link do trasy interaktywny -->  https://mapy.cz/s/kubujupaga

 

100 km -  link do trasy interaktywny -->   https://mapy.cz/s/fudahonegu